Booking og kontakt

Vi kan legge til rette for forskjellige arrangement i samarbeid med dere som kunde. Basert på formål med arrangementet og omfang kommer vi med en anbefaling på hva slags banesegmenter dere bør bruke for deres arrangement.

Forespørsel
For spørsmål om arrangement oppfordrer vi alle til å sende en oss en forespørsel, så tar vi kontakt. Vi setter pris på om dere kort forteller hvem dere er, omfang av arrangementet og i hvilke perioder dere ønsker å gjennomføre arrangementet.


Budsjettpriser
Baneleie for et arrangement avhenger av omfang, varighet og når arrangementet skal gjennomføres. Baneleien vil derfor bli satt som en del av tilbud gitt på en forespørsel.

Avtale
Vi har en standardavtale som benyttes for alle kunder. Hvis dere er ny kunde ved isbanen anbefaler vi å lese igjennom denne før dere sender oss en forespørsel da denne sammen med FAQ seksjonen kan gi svar på mange spørsmål.

Booking / Avtaleinngåelse
Når vi i sammen har avklart tidsperiode og omfang av arrangementet skal standardavtale signeres. Vi sender over en ferdig utfylt avtale som returneres på e-post til Isbanedrift (post@isbanedrift.no).

logo-icedriveOvernatting og bevertning
For overnatting og bevertning anbefaler vi å ta kontakt med et av våre samarbeidshoteller. Kontaktinformasjon finner dere på Icedrive events sine hjemmesider.