Førermøte

Alle arrangement på isbanen starter med et førermøte – kvelden før eller samme dag. Vi i isbanedrift ønsker vi å formidle nyttig informasjon til alle deltakere. Basert på erfaring er det noen spørsmål om hvordan man skal oppføre seg på isbanen og samtidig er det noen farer vi ønsker å minne om.

Vi har laget en presentasjon som dekker sikker adferd og som dere kan benytte i førermøtet.
Link: presentasjon førermøte

I forbindelse med førermøte skal alle deltagere signere på deltagererklæring. Arrangør skal samle inn og formidle videre til Baneansvarlig deltakererklæringene før kjøring starter.
Link: deltakererklæring

Mange kunder kombinerer førermøtet med en gjennomgang av sitt arrangement og teori om hva det skal øves på.