HMS

HMS er viktig for oss i Isbanedrift. Vi arbeider aktivt for å ivareta et høyt HMS nivå. Vi ønsker i den sammenheng at våre kunder tar aktivt del i arbeidet.

Det er mange spørsmål rundt kjøring på isbaner og vi vil her fortelle litt om vårt HMS arbeid. Vi sitter på mye kunnskap og erfaring med opparbeiding av isveier og aktivitet på is, så har dere flere spørsmål er det bare å ta kontakt – kan vi hjelpe andre er det bare en glede!

Rapportering Uønskede Hendelser (RUH) og Forbedringsforslag
Vi ønsker at alle kunder skal rapportere om uønskede hendelser som inntreffer på isbanen og eventuelle forbedringsforslag som kommer opp. Dette er viktig for å gjøre vårt produkt sikrere og opplevelsen til kundene bedre.

Ved å gjøre det enkelt å rapportere via vår internettside håper vi på flere rapporter og et løft for vår statistikk.

ruh-statistikk

Beredskapsplan
Ved ulykker og alvorlige hendelser på isbanen skal alle deltagere følge beredskasplanen for isbanen.
Link: beredskapsplan

HMS Policy
Isbanedrift har en klar og tydelig HMS Policy. Denne følger oss i alt vårt arbeid
Link: HMS Policy

Miljøfyrtårnbedrift
miljofyrtaarnsertifikatVi i Isbanedrift er stolte over å være miljøfyrtårnsertifisert. Vi arbeider for å redusere fotsporene etter våre aktiviteter. Dette gjelder også våre kunder. Vi håper dere alle er hjelper til ved å:

  • Ikke kaster søppel på isen – vær så snill og bruk våre søppelkasser
  • Unngår lekkasjer fra biler – kontakt banemannskapet for oppsamlingsutstyr
  • Unngår unødvendig støy – vi setter pris på at alle kunder har hele eksosanlegg og ikke lager mer støy enn nødvendig

Is og hvordan vi opparbeider isbanene
Isbanen på Tisleifjorden har blitt opparbeidet siden midten av 90-tallet. Vi har lang erfaring med de lokale forholdene, men ikke to år er like med hensyn til hvordan isen formes. Våre prosedyrer for preparering og opparbeiding av isbanene er basert på at vi alltid må spille på lag med isen.

Dybden og strømningene i vannet i Tisleifjorden er kartlagt og dette er viktig for å forstå hvor det eventuelt strømmer varmt vann som arbeider imot oss. Derfor ligger isbanen der den gjør.

Når isen legger seg om høsten begynner vi å arbeide med isen i den forstand at hele området som skal opparbeides prepareres. Dette utføres med snøscootere og er en betydelig jobb da isbanene dekker 1930daa. Preparering innebærer at snølag som isolerer sloddes for å sikre at kulda slår ned i isen og den vokser jevnt over hele området. Områder hvor vi trenger ekstra tykk is vannes, overvannsområder følges opp for å sikre at vannet fryser, og eventuelle sprekker i isen monitorers. Isen trekker seg i sammen når det blir kaldt og det dannes sprekker. Man kan enkelt forklart si at den krymper, det vil derfor alltid bli sprekker i en is.

Isen består i hovedsak av to typer – stålis som er rent vann som har frosset til is, og sørpeis som er vannmettet snø som fryser. Tykkelsen av disse og i hvilken grad islagene har frosset i sammen er viktig for isens bæreevne.

Når isen får en totaltykkelse på ca 35cm kommer NVE på besøk og utfører isradarmålinger hvor alle banene skal opparbeides. Med manuelt isbor kan vi gjøre mange målinger, men en isradar måler istykkelse, kvalitet og om alle lagene i isen er frosset i sammen for hver 10.cm. Dette er en viktig verifikasjon på at isen er av en slik kvalitet vi ønsker før arbeidet med å opparbeide banesegmentene med traktor starter. Isen er historisk av en tykkelse og kvalitet som tillater å starte opparbeiding med traktor første uka i januar.

De forskjellige banene vedlikeholdes med traktorer hvor snøen brøytes med snøfreser og isoverflaten høvles med spesialskjær for å gi ønsket friksjon.

 

 Bilde - NVE målerapport

Er det trygt å kjøre på vår isbane?
Svaret på dette er absolutt ja. Sesongen starter ikke, og ingen kunder får lov til å kjøre på isbanen før våre egne og NVE sine målinger bekrefter at bæreevnen i alle baner er god nok inkludert vår sikkerhetsmargin. Igjennom sesongen følger vi opp istykkelsen daglig og i perioder med mildvær vurderes isens bæreevne kontinuerlig. Tilsvarende følges isens bæreevne opp mot sesongslutt.

Det som for noen kan virke skremmende, men for andre spennende, er overflatevann. I perioder med mildvær kan man oppleve at det kommer et tynt lag med vann oppe på isen. Igjennom vinteren vil snøen etter hvert tynge isen mer og mer ned i vannet og vann kan komme inn i banene. Dette har ingen betydning da isens oppdrift fortsatt er ivaretatt.

Arrangementsikkerhet
Våre kunders sikkerhet er av høyeste prioritet. Igjennom vårt arbeide med å opparbeide isbanene legger vi til rette på forskjellig vis samt at vi har et sett med banereglement som er utviklet basert på erfaring.

Isbanene er breie og bygges opp med skrå brøytekanter som lages med snøfreser. Dermed unngår vi en skarp og hard brøytekant som etter en snøplog og reduserer faren for skader på bilen om noen kjører av banen. Videre er isbanen delt opp i flere separate banesegment og depoer for å skille parkerte biler, gående og kjøring.

Ved arrangementer er det flere biler i aksjon samtidig og enkelte kan bli vel ivrige. Det er således viktig at dere som kunder organiserer deres arrangement slik at sikkerheten til alle deltakerne blir ivaretatt. Vi i isbanedrift hjelper gladelig til med gode råd og veiledning i dette arbeidet.

NVE – Isskolen
Vi i Isbanedrift har et godt samarbeid med NVE sine spesialister på is. På NVE sine hjemmesider finner dere mye god informasjon om is og ferdsel på is – kalt isskolen.