Om oss

Om Isbanedrift AS:
I 2013 overtok Morten Gulbrandsen driften av isbanen på Tisleifjorden. I 2014 ble selskapet Isbanedrift AS etablert for å stå for opparbeidelse og drift av isbanen. Selskapet leier ut isbanene til kunder som gjennomfører sine arrangement. Selskapet skaper arbeidsplass for 3-4 personer igjennom vintersesongen.

Om Tisleiafjorden isbane:
Fra midten av 1990-tallet har det vært isbaneaktivitet på Golsfjellet. I 2009 ble driften regulert igjennom en reguleringsplan som eies av Golsfjellet utmarkslag SA, et grunneiereid selskap som arbeider for å utvikle og forvalte utmarksressursene og fremme Golsfjellet som landbruks- og reiselivsområde. 

I 2015 ble reguleringsplanen revidert og åpnet for å opparbeide isbaner på større arealer en tidligere. Tisleifjorden isbane kan opparbeide et areal på ca 1930daa lokalisert i nordvestre enden av Tisleifjorden. Isbanen har adkomst fra Auenhauglie på Golsfjellet.
 reguleringsplan_oversikt_sfw
Sammen med avgrensning av området setter reguleringsplanen føringer for driften igjennom en driftsinstruks vedtatt av kommunen som en del av reguleringsplanen.Kundegruppa som bruker isbanen er relativt lik fra år til år og fordeler seg på –

  • 50% – Profesjonelle kunder (bilforhandlere/dekkforhandlere/kjøreskoler)
  • 40% – Blålysetater (politi og ambulanse)
  • 10% – Enkeltgrupper (bilklubber/bedrifter som ønsker opplæring av ansatte)

Tisleifjorden isbane er således en «profesjonell» isbane hvor våre kunder i hovedsak bruker isbanen som et hjelpemiddel i å opplæring av sine ansatte eller tilbyr sine kunder opplæring og introduksjon til kjøresystemer i nye bilmodeller etc.


Kontaktinformasjon:

Isbanedrift AS
c/o Morten Bjørn Gulbrandsen
Lykkja
3560 Hemsedal
Org nr 914 156 688 M

Vår visjon:

Vi skal tilby Norges beste isbanekjøring, og bidra til økt kunnskap og kjøreferdighet på glatt føre