Rapporter RUH og forbedringsforslag

Rapportering Uønskede Hendelser (RUH) og Forbedringsforslag
Vi ønsker at alle kunder skal rapportere om uønskede hendelser som inntreffer på isbanen og eventuelle forbedringsforslag som kommer opp. Dette er viktig for å gjøre vårt produkt sikrere og opplevelsen til kundene bedre.

Bruk vår rapporteringsfunksjon nedenfor til å rapportere inn. Vi setter pris på at dere gir et svar på følgende punkter –

  • Når og hvor inntraff hendelsen
  • Beskriv kort hendelsesforløp og eventuell skade
  • Hvorfor tror dere dette skjedde
  • Forslag til tiltak / forbedringsforslag

Send rapport som e-post:
mailicon

Send rapport via nettsiden: